Mieszkanie Joony Linny

Dodał: ewaw (02-10-2014 13:45)
Szwecja, Sztokholm,
Wallingatan 31
Autor: Lars Kepler
Tytuł: Świadek
2014-10-02 13:45:42
W mieszkaniu przy Wallingatan 31 mieszka Joona Linna, główny bohater cyklu powieści Larsa Keplera.